top of page

Communicatie professionals

Phone Call

Communicatie is een belangrijk instrument om draagvlak voor jouw idee en/of een verandering te creëren? Maar hoe pak je dit aan? En wat als de tijd je ontbreekt?

Bij Laagdrempelig kun je op tijdelijke-, project- of opdrachtbasis expertise inhuren om een afdeling of persoon te ondersteunen bij communicatie vraagstukken.

Onze communicatie specialisten helpen je met het creëren en verspreiden van aansprekende teksten en vernieuwende content. 

We denken graag mee over mogelijke oplossingen voor jouw uitdaging. 

Zowel op basis van een content- of communicatiestrategie als ook zonder kunnen wij het volgende voor je uit handen nemen:

 • Content ophalen, schrijven en verspreiden (zowel on- als offline)

 • Het publiceren en posten van content en actief reageren op interactie

 • De effecten van de content monitoren en de resultaten daarvan in beeld brengen

 

HR specialisten

Human resources gaat over mensen. Werken vanuit inleving, vertrouwen, openheid en eerlijkheid. HR-mensen bewaken de cultuur en zijn vaak een tussenschakel die verbinding zoekt met iedereen binnen de organisatie. 

Bij Laagdrempelig kun je op tijdelijke-, project- of opdrachtbasis expertise inhuren om groei en ontwikkeling van teams en individuele medewerkers te stimuleren. 

Onze HR specialisten helpen met en bij verandering. Zij zorgen voor ondersteuning van management en directie door inzicht te geven in hoe medewerkers hun werkomgeving beleven en in hoeverre zij betrokken en toegewijd zijn. 

Zowel op basis van een HR-strategie als ook zonder werken wij in opdracht van jou graag aan de volgende elementen:

 • Collectieve drijfveren

 • Leiderschap

 • Teamfunctioneren

 • Arbeidsmotivatie

Smiling Businessman

We denken graag mee over mogelijke oplossingen voor jouw uitdaging. 

Projectmanagers

Business Research

Projectmanagement neemt binnen organisaties een steeds belangrijker rol in, zowel op tactisch niveau maar ook steeds strategischer. Meer en meer innovaties, organisatieveranderingen, proceswijzigingen en andere ontwikkelingen worden projectmatig uitgevoerd. Door ontwikkelingen als agile 

werken wordt steeds meer flexibiliteit gevraagd.

 

Bij Laagdrempelig kun je op tijdelijke-, project- of opdrachtbasis expertise inhuren om sturing te geven aan één of meerdere projecten en tot succesvolle resultaten te komen. 

Onze projectmanagers helpen je met het vertalen van wensen en eisen naar mogelijkheden en zorgen voor begeleiding of aansturing van de teams die bij het project betrokken zijn.

Zowel op basis van een projectplan als ook zonder werken wij in opdracht van jou graag aan de volgende uitdagingen:

 • Innovatiekracht versterken

 • Begeleiding van de teamvorming en het samenwerkingsproces

 • Maximaliseren van waarde en doorontwikkeling van functionaliteiten, systemen en processen

 • Transitie naar wendbare- en duurzame bedrijfsmodellen 

 • Kwaliteit-, tijd-, kosten- en informatiebeheersing

We denken graag mee over mogelijke oplossingen voor jouw uitdaging. 

bottom of page