top of page

De docent

De 27-jarige Hasan Ersintepe is sinds 4 jaar docent op het regio college in Zaandam. Hier geeft hij les in de vakken marketing, online marketing en communicatie. Daarnaast is hij stagecoördinator en één van de initiatiefnemers van het programma StartUp Excellent Ondernemen.


We spreken Hasan over de invloed van docenten op de kwaliteit van het onderwijs en gaan in op het belang van autonomie onder studenten.

 

 

logo-regio-college.jpg
Hasan Ersintepe.jpg

De motivatie

Als leerling viel het mij op dat de kwaliteit van onderwijs op het mbo een stuk lager lag dan op het hbo. Dat is voor mij een belangrijke motivatie geweest om na mijn studie voor een baan binnen het ROC te kiezen. Ik heb een duidelijke visie en ervaar hier de vrijheid deze om te zetten in concrete acties ter bevordering van het onderwijs.  

Het StartUp programma is een prachtig voorbeeld van de ontwikkeling die we als ROC doormaken.

In het programma worden ambitieuze studenten opgeleid tot (startende) ondernemer. Ook als zij geen ondernemer willen worden, helpt deze opleiding bij het ontwikkelen van ondernemerskwaliteiten.

Dit programma gaat verder, en dieper, dan de reguliere opleidingen over ondernemerschap. De focus ligt op het kennis vergaren van ondernemerschap, persoonlijke ontwikkeling en ondernemen in de praktijk.  .

Het motto

'Een goede relatie leidt tot betere prestatie’

 

Ik vind het ontzettend belangrijk dat er een bepaalde connectie ontstaat tussen leerling en docent. Hierdoor creëer je enerzijds het vertrouwen bij de leerling om zich uit te durven spreken en anderzijds herken je als docent eerder de  signalen die  prestatie in de weg doen staan. 

Leren is een onderdeel van een professionele houding en de leerling moet dus in grote mate zelf kunnen bepalen waarin hij denkt zich te moeten ontwikkelen. Wij stimuleren de toenemende behoefte aan autonomie en trachten met 'excellent programma's' de leerlingen zo goed mogelijk te faciliteren in deze behoefte.  

       

StartUp Roc.jpg

De boodschap

logo_schoolzonderracisme.png

, Het valt mij helaas nog altijd op hoeveel racisme er tussen leerlingen is, vaak bedoelt als grapje, maar men beseft niet hoe kwetsend dit kan zijn.

We moeten als docenten stoppen met het accepteren van deze opmerkingen want als je het bij de ene docent wel en bij de andere docent niet kan maken, dan komt er nooit een einde aan.

Het is de taak van het gehele Nederlandse onderwijsstelsel om dit probleem nu voor eens en altijd aan te pakken'. 

bottom of page