top of page

Overzicht

Resultaat en rendement worden alleen behaald door de klant(wens) centraal te stellen.

 

Het is dus van groot belang om alle werkzaamheden af te stemmen op het zo optimaal mogelijk bedienen van de klant en alleen dat te doen waarvoor de klant ook wilt betalen én dit dan ook in 1x goed doen.

 

Voordat je een verandering doorvoert is het dan ook verstandig om de klantprocessen in kaart te brengen en mogelijke knelpunten en verspillingen op te sporen.  

 

  • Niet op tijd leveren van goederen of diensten;

  • problemen met de kwaliteit van je product of dienst;

  • ‘dubbel werk’ of overlappingen;

  • her-plannen van afspraken; 

  • oplopende voorraden;

  • ontevreden medewerkers.

 

Een aantal voorbeelden van knelpunten en verspillingen in het (klant)proces die ervoor zorgen dat je geen optimaal resultaat en rendement behaald.

 

Laagdrempelig gaat samen met de medewerkers aan de slag om te kijken hoeveel doorlooptijd er te winnen valt bij het bedienen van de klant en welke knelpunten en verspillingen er aangepakt moeten worden om tot een verbetering van het rendement en resultaat te komen.

bottom of page