“Wij hebben talent kunnen 
werven door de unieke benadering van Laagdrempelig.”
 

Robert Haasbroek, directeur Unica Amsterdam