top of page

Een lerende organisatie

Dat organisaties lerend moeten worden heb je vast wel eens gehoord. Maar wat is eigenlijk een lerende organisatie en belangrijker nog, hoe word je een lerende organisatie?

 

Een lerende organisatie maakt optimaal gebruik van de aanwezige kennis en is voortdurend bezig nieuwe kennis op te doen. Dit betekent concreet dat medewerkers bij- en van elkaar willen leren.  Zo blijft de kennis niet in één persoon gevangen maar gaat tussen de medewerkers stromen. 

learning Game

Een 'sociaal contract'

Programma

Professional zijn betekent voortdurend investeren in de lange termijn, leren dus! Organisaties kunnen medewerkers hierbij helpen door een bepaalde hoeveelheid tijd vrij te plannen. Het helpt zowel de organisatie als de professional bij het continue verbeteren en ‘future fit’ blijven.

 

Met het Groeiprogramma spelen we in op houding en gedrag en ondersteunen wij professionals in het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. De bouwstenen van ons programma zorgen voor verbinding tussen organisatiedoelen en persoonlijke ambities.

Cultuur om te ontwikkelen

Verreweg de meeste organisaties kiezen voor een opleidingsaanbod via een online catalogus vol (digitale) trainingen en cursussen. Een gemiste kans want een ontwikkelbehoefte is uniek en er zijn eindeloos veel leervormen die je kunt inzetten om het ontwikkeldoel van een medewerker te behalen.

Mensen leren van mensen en door zelf te ervaren. De drive moet van binnen komen en organisaties moeten medewerkers stimuleren om elkaar te inspireren.

Laagdrempelig schept met haar interventies een cultuur waarin men wil onderzoeken hoe je dagelijks werk leuker, meer ontspannen en uitdagender kan maken. ,,Leren is dat wat we samen beleven en ondernemen".

confetti Storm

Klaar om te groeien?

Benieuwd hoe je een lerende organisatie kunt worden?

bottom of page